Vergoedingen

Basisverzekering
In 2024 krijgt u vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van hun wettelijk verplicht eigen risico. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.

Aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.
Op www.zorgverzekeringswijzer.nl  staat een overzicht van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden. Verder staat op independer een overzicht van de zorgverzekeraars waar onze praktijk een contract mee heeft.

Ketenzorg
Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten) dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
Bekijk altijd goed de voorwaarden en vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

“De volgende prijzen zijn vanaf 01-01-2024 van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden”

Wij hebben ook in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten!

Individuele zitting diëtetiek waaronder e-mail en telefonisch consult (per 15 minuten) € 22,50
BIA Meting € 22,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 27,50
Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen individuele zitting (per 15 minuten)* € 22,50

Toelichting Prestaties:
– Individuele zitting diëtetiek: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent. De tijdsduur van een 1steconsult is ongeveer 75-90 minuten en van een vervolgconsult 15-30 minuten.
– Individueel dieetvoorschrift: de tijd die wordt besteed aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hierbij  bent u niet aanwezig!

* Bij Centrum voor Voeding & Dieet zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Goede zorg betekent dat u snel bij ons terecht kunt en dat wij ons uiterste best doen om u zo optimaal mogelijk te helpen. Wij doen er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Het komt echter regelmatig voor dat kinderen of volwassenen niet verschijnen voor een afspraak of hun afspraak te laat annuleren. Dit is nadelig voor andere kinderen en volwassenen, die daardoor langer op hun afspraak moeten wachten. Ook kunnen onze behandelaars hun tijd niet efficiënt benutten, waardoor onnodig veel kosten worden gemaakt.
Daarom doen wij een beroep op u (als ouder): wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan, laat ons dat dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren weten via contact@centrumvoorvoedingendieet.nl
Belt u 24 uur (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) van tevoren af: dan brengen wij geen kosten in rekening!
Belt u te laat af of verschijnt u niet op de afspraak dan brengen wij 100% van de gereserveerde tijd in rekening.
Deze zogenaamde “No Show” kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar
Alvast hartelijk dank voor uw begrip.

De betalingsvoorwaarden van MediCas B.V. zijn toepasbaar.